Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων διασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης κάθε είδους φορέα και οργανισμού.

Ειδικότερα η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων.
  • Οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
  • Σχεδιασμός και οργάνωση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
  • Υποβοήθηση στην επικοινωνιακή πολιτική.