• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠεριφερειακή Ενότητα Κιλκίς
 • Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
 • Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
 • Περιφερειακή Ενότητα Χίου
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμος Αγίου Παύλου
 • Δήμος Δοξάτου
 • Δήμος Έδεσσας
 • Δήμος Θέρμης
 • Δήμος Καλαμαριάς
 • Δήμος Λευκωσίας
 • Δήμος Σιδηροκάστρου
 • Δήμος Συκεών
 • Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Β.Δ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.
 • Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.
 • Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 • Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • ΤΕΔΚ Νομού Φθιώτιδας