Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή
European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training – CEDEFOP
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ» Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Απασχόλησης
Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Οικονομικών
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε. Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.