Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης  υποστηρίζει ένα ευρύ σύνολο επιχειρήσεων που επιζητούν την ανάπτυξή τους μέσω της αξιοποίησης νέων ευκαιριών, καθώς επίσης και Φορείς και Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συλλογικής εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Μερικοί από τους κυριότερους πελάτες μας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι (κάντε κλικ σε κάθε κατηγορία για να δείτε την ενδεικτική λίστα πελατών):