Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης αναζητά νέους συνεργάτες με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους και αντίστοιχα προσόντα. Η Εταιρεία παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.  Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gnosianaptixiaki.gr, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο
Ημ/νία Γέννησης
Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο
Κινητό Τηλέφωνο
E-mail
Σπουδές
Εργασιακή Εμπειρία
Ξένες Γλώσσες
Γνώσεις Η/Υ
Άλλα