quality policyΗ παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελεί για τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης διαρκή δέσμευση και μόνιμο οδηγό για επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας, η Εταιρεία υλοποιεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών που βασίζεται στα παρακάτω:

  • καθορισμός σαφών, μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού
  • προσδιορισμός και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση απρόσκοπτης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
  • δημιουργία και διατήρηση ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
  • διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των εργαζομένων της
  • παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων, ανατροφοδότηση και αναθεώρηση τους, όπου απαιτείται.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Μελέτες και Έργα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης
  • Μελέτες και Έργα Στήριξης Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανισμών
  • Έργα Κατάρτισης Στελεχιακού Δυναμικού Επιχειρήσεων και Φορέων
  • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και η πιστή εφαρμογή των αρχών ποιότητας και της τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, αποτελεί κύριο μέλημα της Εταιρείας και κοινή φιλοσοφία των στελεχών και των συνεργατών της.