Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα.

Αποστολή της είναι η προσφορά ενός ολοκληρωμένου συνόλου προσωποποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, υποστήριξης, ανάπτυξης και έρευνας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, στη βάση της αποτελεσματικότητας και της υψηλής προστιθέμενης αξίας με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

Η μακρόχρονη εμπειρία, το άρτια καταρτισμένο πολυσυλλεκτικό επιστημονικό προσωπικό, το εργασιακό ήθος και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Ελλάδας διασφαλίζουν το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων, πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.