Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα.

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προσωποποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων έργων στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιζητούν τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους και την ανάπτυξή τους μέσω της αξιοποίησης νέων ευκαιριών, καθώς επίσης και σε Φορείς και Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συλλογικής εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Πρωταρχικός σκοπός της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής Ποιότητας. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας εγγυάται την αμετακίνητη προσήλωση της στις ανωτέρω αρχές και τη πλήρη συμβατότητα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Παράλληλα με τη δέσμευση στην ποιότητα, η εξέλιξη της εταιρίας στηρίζεται στο εξειδικευμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της, σε σταθερό δίκτυο επιστημονικών συνεργατών – συμβούλων που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και μελέτης, καθώς και στην αναζήτηση καινοτομικών και σύγχρονων προσεγγίσεων στους τομείς δραστηριότητάς της.