ΠΕΛΑΤΗΣΕΡΓΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Α) Αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της εταιρείας και περιγραφή των βασικών θέσεων εργασίας της

Β) Αναμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού εργασίας του προσωπικού της εταιρείας
2016 – 2017
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΚοζάνηςΑναδιάρθρωση του οργανογράμματος της εταιρείας και περιγραφή των βασικών θέσεων εργασίας της2016 – 2017
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών , Πιστοποίησης και Ποιότητας - ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.Μελέτη για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας μεταξιού2016
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) Τεχνική υποστήριξη στη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας2014
Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ)Μελέτη για το σχεδιασμό παρέμβασης για την υλοποίηση Πόλου Ανταγωνιστικότητας για το μετάξι στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου - περιοχή Σουφλίου2014
Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών ΕΛΒΙΖΜελέτη αναδιάρθρωσης του οργανογράμματος της επιχείρησης και περιγραφή των βασικών θέσεων εργασίας. Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας και καταστάσεως του προσωπικού της επιχείρησης2011
ΑΝΕΘ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑΑξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: «Περιφερειακό Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρο 2.1: «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση» (Γ' ΚΠΣ)2008
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.Υποστήριξη της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της Ομάδας Τοπικής Δράσης κατά το σχεδιασμό και για την υποβολή πρότασης τοπικού προγράμματος LEADER 2007-2013 (Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη).2008
ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.ΕΥποστήριξη της ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. στην προετοιμασία για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής της επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 2007-2008, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:20002008
Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης καιΕκπόνηση μελετών κοινωνικού απολογισμού, βασιζόμενων στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και μελετών προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση πρακτικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO260002007
Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε. – ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.Έρευνα αγοράς για την προώθηση των προϊόντων του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»2006
Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε. – ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης προγραμμάτων δράσης του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»2006
ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. – Α.Σ. Δίκτυο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας (Κ.Π. EQUAL)Εργαλεία συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας για τις ΠΜΕ2006
Ιδιωτικές ΕπιχειρήσειςΠροετοιμασία, υποβολή, υλοποίηση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 , 2014 - 2020 και τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2004-σήμερα
ΕΝΑ ΧΙΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε.Μελέτη για την Τροποποίηση του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Χίου2001