ΠΕΛΑΤΗΣΕΡΓΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε.Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα για την Προώθηση των Εξαγωγών των Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Εθνικής Σημασίας της Χαλκιδικής2007