Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί ένα μεγάλο εύρος μελετών και άλλων έργων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται: